Portfolio Category: projects 1

Biogazownia rolnicza w miejscowości Długie gm. Wąpielsk

W projektowanej przez naszą firmę inżynierską instalacji założono produkcję biogazu w mezofilnym procesie fermentacji metanowej, prowadzonym dwuetapowo. Komory fermentacyjne stanowią dwa leżące stalowe zbiorniki walcowe o objętości ok. 71,2 m3 każdy (średnica 2,75 m, długość 12,0 m). Zbiornikiem dofermentującym jest monolityczny, żelbetowy zbiornik o przekroju kołowym o objętości ok. 730 m3.

Czytaj dalej

BIOGAZOWNIA ROLNICZA W M. UJAZD GM. TRZCIANA O MOCY ELEKTRYCZNEJ 150 KW

W instalacji biogazowej o mocy elektrycznej 150 kW w miejscowości Ujazd, zaprojektowanej przez naszą firmę inżynierską, zastosowano technologię beztlenowej fermentacji metanowej substancji organicznych pochodzenia rolniczego. Fermentacji poddawane są odchody z hodowli brojlerów i kiszonki roślin energetycznych. W projekcie uwzględniono również możliwość zastosowania substratów alternatywnych, np. pozostałości z procesu flotacji z ubojni drobiu.

Czytaj dalej

Biogazownia rolnicza w m. Hryniewicze D. gm. Bielsk Podlaski 40 kW

Technologia biogazu wykorzystana w biogazowni rolniczej o mocy około 40 kW w miejscowości Hryniewicze Duże – gmina Bielsk Podlaski. Nasze zaangażowanie obejmowało: wykonanie projektu biogazowni rolniczej (opracowanie i realizacja założeń technologicznych), współudział w realizacji elementów wyposażenia biogazowni i uruchomieniu instalacji biogazowych wraz z serwisem, a także wykonywanie dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn.

Czytaj dalej