logo-ue-fundusze-europejskie
logo-ue-opolskie-kwitnace
logo-ue-efrr

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  "EKOAMRET"  Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

"Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w spółce „Ekoamret” Sp. z o.o. w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych układów kogeneracyjnych małej mocy działających w oparciu o silnik spalinowy zasilany biogazem"

I Oś priorytetowa: Innowacje w gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2017 r. – 30.09.2018 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 105 520,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 1 453 000,00 PLN

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa „EKOAMRET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które doprowadzą do opracowania technologii i możliwości późniejszego oferowania na rynku polskiego, innowacyjnego i wysokosprawnego układu kogeneracyjnego małej mocy, dostosowanego do pracy ciągłej w oparciu o silnik spalinowy zasilany biogazem. Zaletą proponowanego rozwiązania technologicznego jest możliwość wykorzystania głównie odpadów biologicznych powstających w danym gospodarstwie/zakładzie w celu produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz uzyskanie masy pofermentacyjnej, będącej pełnowartościowym nawozem.

Rezultatem projektu będzie opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie układu sterowania, systemu odzysku ciepła, systemu sterowania i nadzoru z możliwością pracy zdalnej oraz metodyki obliczeń optymalnych parametrów biogazu w celu ich późniejszego oferowania na rynku w formie kompleksowego rozwiązania jakim jest wysokosprawny układ kogeneracyjny małej mocy, dostosowany do pracy ciągłej.