logo-ue-fundusze-europejskie
logo-ue-efrr

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKOAMRET"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Badania nad opracowaniem innowacyjnej instalacji do uzdatniania biogazu dedykowanej biogazowniom o małych mocach.”
Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0018/18.

I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-05-01 - 2021-04-30
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 652 910,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 1 135 200,00 PLN

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa „Ekoamret” poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które doprowadza do opracowania technologii z możliwością późniejszego oferowania na rynku polskiej, innowacyjnej technologii uzdatniania biogazu.

Efektami bezpośrednimi realizacji inwestycji będzie:

  • zaangażowanie środków własnych w realizację projektu;
  • zaangażowanie kadry badawczo-rozwojowej;
  • wprowadzenie produktów nowych dla firmy i rynku;
  • ponoszenie nakładów na prowadzone prace badawczo-rozwojowe;
  • nawiązanie współpracy Wnioskodawcy z ośrodkami badawczymi w celu realizacji inwestycji; zakup wyposażenia laboratoryjnego.