Analizy i opracowania

Poniżej przedstawiamy wybór najciekawszych tematów prac nad którymi pracowali specjaliści naszej firmy. Byli oni współautorami lub stworzyli samodzielnie następujące opracowania:

 1. Projekty budowalne biogazowni rolniczych. M.innymi: • Projekt budowlany biogazowni rolniczej o mocy 0,1 MW w m. Jawor Solecki 134,
  • Projekt budowlany biogazowni rolnicza o mocy elektrycznej 100 kW zlokalizowana w m. Ośno Górne gm. Sompolno,
  • Projekt prosumenckiej biogazowni rolniczej w Cieszanowicach o mocy elektrycznej do 40 kW,
  • Projekt budowlany biogazowni rolniczej o mocy 75 kW w miejscowości Długie gmina Wąpielsk,
  • Projekt technologiczny rozbudowy biogazowni rolniczej w m. Kotulin-Nakło,
  • Projekt technologiczny „Biogazowej Instalacji Ochrony Środowiska BIOS - 40”

 2. Dokumentacja projektowa i wykonawcza kontenerowej mikrobiogazowni rolniczej KMR-10.
 3. Weryfikacja projektu „Bioelektrownia ELECTRA”, test procesu konwersji biomasy w produkt końcowy (zlecenie PKP Energetyka S.A.).
 4. Raport otwarcia dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy 1,9 MW w m. Psary gm. Przykona współfinansowanej przez BOŚ.
 5. Analiza procesu technologicznego biogazowi rolniczej o mocy 800 kW w m. Trzebiele gm. Biały Bór, z oceną możliwości rozbudowy do mocy 2 MW.
 6. Weryfikacja wniosku o dofinansowanie projektu budowy biogazowni na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 7. Analiza możliwości wytwarzania biogazu z osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków  komunalnych Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej w Pszczynie.
 8. Dokumentacja techniczno-ruchowa biogazowni kontenerowej wraz z raportem z badań termowizyjnych wykonane w ramach projektu „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych” realizowanego w ramach strategicznego programu badań i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie pozyskania energii” zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 9. Opracowanie systemu monitoringu i teletransmisji parametrów procesu fermentacji metanowej w mikrobiogazowni rolniczej wraz z doborem urządzeń. Dokumentacja projektowa, wykonawcza i użytkowa.
 10. Analiza wraz z wnioskami opracowania „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej zlokalizowanej w Klepaczewie gm. Sarnaki”.
 11. Zasady współpracy eksploatacyjno-ruchowej pomiędzy służbami ruchowymi biogazowni rolniczej w Hryniewiczach Dużych gm. Bielsk Podlaski a służbami ruchowymi PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.
 12. Ramowa instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla biogazowi rolniczej o mocy elektrycznej do 40 kW – mikroźródła OZE.
 13. Audyty energetyczne przedsiębiorstw zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.
 14. Audyty energetyczne budynków dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych przewidzianych do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
 15. Projektowe charakterystyki energetyczne budynków, świadectwa charakterystyki energetycznej.
 16. Inwentaryzacje budowlane.

No Comments Yet.

Leave a comment