BIOGAZOWNIA ROLNICZA W M. UJAZD GM. TRZCIANA O MOCY ELEKTRYCZNEJ 150 KW

Aby rozwiązać problemy związane z dużą ilością pozostałości z przemysłowej hodowli drobiu postanowiono zaprojektować, wybudować i uruchomić biogazownie rolniczą o mocy elektrycznej ok. 150 kW. Zaprojektowano wykorzystanie w instalacji technologii beztlenowej fermentacji metanowej substancji organicznych. Fermentacji poddawane są odchody z hodowli brojlerów oraz kiszonki roślin energetycznych. W projekcie uwzględniono również możliwość zastosowanie substratów alternatywnych, np. pozostałości z procesu flotacji z ubojni drobiu. Uzyskany w czasie fermentacji biogaz jest energetycznie wykorzystywany w układzie kogeneracyjnym. Wytworzona energia elektryczna i cieplna skierowana jest na potrzeby gospodarstwa hodowlanego. Ewentualne nadwyżki energii elektrycznej są sprzedane lokalnej spółce dystrybucyjnej.

Proces technologiczny odbywa się w ułożonych koncentrycznie przekrytych żelbetowych komorach fermentacyjnych w tzw. systemie Power Ring („zbiornik w zbiorniku”). Powstający biogaz, po odwodnieniu, gromadzony jest w elastycznym magazynie biogazu umieszczonym w budynku technicznym. Roczna produkcja biogazu kształtuje się na poziomie 500 tys. m3. Głównym dostawcą wyposażenia była firma Biogas Hochreiter GmbH.

Główne elementy zaprojektowanej instalacji:

  1. zbiornik wstępny,
  2. koncentryczna komora fermentacyjna ze zbiornikiem dofermentującym,
  3. urządzenie załadowczego Rotomat firmy FLIEGL,
  4. mieszadła komory fermentacyjnej i zbiornika (typu Missisipi, drągowe),
  5. budynek kogeneratora z zapleczem technicznym i garażem ładowarki,
  6. instalacje ogólne i technologiczne biogazowni,
  7. silos kiszonki,
  8. zbiornik buforowy,
  9. plac manewrowy oraz włączenie do drogi gminnej,
  10. ogrodzenie z bramami.

Oprócz oczywistych korzyści ekonomicznych biogazownia przynosi również korzyści ekologiczne. Znacznemu ograniczeniu uległo uciążliwe oddziaływanie prowadzonej hodowli drobiu.

Biogazownia w czerwcu 2015 roku została wpisana do „Rejestr wytwórców biogazu rolniczego” prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego pod numerem BGR/ARR00063/2015.

No Comments Yet.

Leave a comment