Biogazownia rolnicza w miejscowości Długie gm. Wąpielsk

dlugie

Zaprojektowano biogazownię o mocy elektrycznej ok. 90 kW. Założono produkcję biogazu w mezofilnym procesie fermentacji metanowej prowadzonym dwuetapowo. Komory fermentacyjne stanowią dwa leżące stalowe zbiorniki walcowe o objętości ok. 71,2 m3 każdy. Zbiornikiem dofermentującym jest monolityczny, żelbetowy zbiornik o przekroju kołowym objętości ok. 730 m3. Zbiornik o podobnych parametrach służy do przechowywania reszty pofermentacyjnej. Przygotowywanie substratów przed podaniem do procesu odbywa się w podziemnym zbiorniku wstępnym. Na zbiornikach żelbetowych zamontowano elastyczne kopuły stanowiące magazyn dla uzyskiwanego w procesie technologicznym biogazu. Zamiana energii pierwotnej zawartej w biogazie na energię elektryczną i cieplną następować będzie w układzie kogeneracyjnym firmy Schaschke. W projekcie przewidziano również wykonanie budynku zaplecza technicznego oraz infrastruktury suszarni frakcji stałej reszty pofermentacyjnej. Zarówno stalowe komory fermentacyjne jak i zbiornik dofermentujący zostały wyposażone w mieszadła oraz inne niezbędne urządzenia i instalacje. Zaznaczyć wypada, że większość elementów wyposażenia biogazowni pochodzi od krajowych producentów i dostawców.

Substratami do biogazowni są typowe produkty pochodzące z produkcji rolnej lub dedykowanych upraw. Uzyskiwane w kogeneracji ciepło ma być wykorzystywane m.innymi w zlokalizowanej na terenie biogazowni suszarni zboża.
Biogazownia ma produkować docelowo ok. 440 tys. m3 biogazu rocznie i została wpisana do „Rejestr wytwórców biogazu rolniczego” prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego pod numerem BGR/ARR00074/2015.


Pełny rozmiar

pdficonsmallPobierz plik PDF

Comments are closed.