Dokumentacja projektowa małych biogazowni rolniczych o mocach 40 – 150 kW

 1. „Projekt budowlany biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 100 kW” Ośno Górne, gm. Sompolno.
 2. „Projekt budowlany biogazowni rolniczej o mocy 0,1 MW” Jawor Solecki gm. Sienno.
 3. „Projekt budowlany biogazowni rolniczej o mocy 150 kW” Ujazd , gmina Trzciana.
 4. „Projekt budowlany biogazowni rolniczej o mocy 75 kW” Długie I, gm. Wąpielsk.
 5. „Projekt budowlany technologiczny zamienny dla przedsięwzięcia: biogazownia rolnicza o mocy 40kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Hryniewicze Duże gm. Bielsk Podlaski”.
 6. Karta informacyjna i wniosek o WZ dla projektu „Budowa mikrobiogazowni rolniczej o mocy 40 kW w m. Psary gm. Sieroszewice”.
 7. Projekt technologiczny i dokumentacja do wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla przedsięwzięcia "Biogazownia rolnicza 40 kW w m. Cieszkowice gm. Kamiennik”.
 8. „Adaptacja zbiornika na gnojowicę na potrzeby produkcji biogazu - dokumentacja technologiczna” m. Zielona gm. Kuczbork Osada.
 9. „Biogazownia rolnicza Kotulin-Nakło - Projekt technologiczny modernizacji i rozbudowy”.
 10. „Analiza możliwości wytwarzania biogazu z osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej w Pszczynie”
 11. Projekt technologiczny i dokumentacja do wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla przedsięwzięcia „„Budowa instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego o mocy 50 kW” w m. Góry Miechowskie gm. Racławice”.
 12. Projekt technologiczny i dokumentacja do wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego wraz z obiektami towarzyszącym Górka Kościejowska gm. Racławice.
 13. „Projekt technologiczny biogazowej instalacji ochrony środowiska BIOS - 40” Wesstron Sp. z o.o.
 14. „Projekt konstrukcyjny i technologiczny mikrobiogazowni kontenerowej MBK” Metalexpert Elbląg.
 15. „Założenia technologiczne procesu fermentacji metanowej odpadów z ubojni zakładów mięsnych „Józan” w Rzeniszowie” .
 16. „Projekt technologiczny wykonawczy instalacji biologiczno-chemicznego usuwania siarkowodoru w biogazowni centralnej oczyszczalni ścieków B.P.K. Sp. z o.o w Bytomi.
 
 

No Comments Yet.

Leave a comment