Technologia biogazu

Jako firma projektowa i konsultingowa oferujemy realizację zleceń typowych jak również wymagających podejścia niestandardowego. Wykonywane przez naszą Spółkę analizy i projekty technologiczne dotyczyć mogą zarówno biogazu rolniczego jak również procesów w których substratami są inne materiały - np. osady ściekowe, komunalne odpady biodegradowalne czy inne pozostałości z przetwórstwa. Oprócz prac projektowych zajmujemy się również nadzorem od strony technologicznej nad budową, uruchamianiem i bieżąca praca biogazowni. Możemy również opracować metodę osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej po awarii lub zahamowaniu procesu.

Chcemy w tym miejscu przedstawiać nasze główne założenia jakie przyświeca nam przy projektowaniu biogazowni. Jest nim dostosowanie wielkości instalacji do możliwości danej lokalizacji. Na podstawie realnie określonych ilości i właściwości substratów dostępnych i przeznaczonych do wykorzystania w biogazowni szacujemy jej wielkość. Uważamy, że w obecnych warunkach postepowanie odwrotne jest błędne. W naszych opracowaniach zawsze zakładamy możliwość łatwej rozbudowy projektowanej biogazowni. Nigdy nie namawiamy inwestorów na zdobywanie i ściąganie dodatkowych substratów aby zaspokoić potrzeby przewymiarowanej biogazowni.

W naszej ofercie mamy:

Comments are closed.