Badania laboratoryjne substratów

Prawidłowy proces planowania budowy biogazowni nie może się obyć bez uwzględnienia wyników badań laboratoryjnych substratów (materiału) który ma być wykorzystywany w procesie fermentacji. Badania laboratoryjne w szczególności mają:

  • określić ogólne parametrów fizykochemiczne substratów przeznaczonych do wykorzystania w biogazowni,
  • oznaczyć biogazodochodowości substratów (oszacować możliwej do osiągnięcia ilości biogazu),
  • ustalić podstawowe, optymalne parametry prowadzenia procesu technologicznego w przyszłej biogazowni (skład i dobowe dawki substratów, czas hydraulicznego zatrzymania, obciążenie komór fermentacyjnych).

Comments are closed.