Nadzór nad bieżącą pracą biogazowni (nadzór technologiczny).

Realizujemy usługi wynikające ze specyficznych potrzeb danego klienta. Ustalamy potrzeby w zakresie technologii otrzymywania i energetycznego wykorzystywania biogazu charakterystyczne dla danej lokalizacji. Aby zrealizować te założenia:

  • przeprowadzamy analizę dobranych urządzeń, instalacji i wyposażenia (moc, wydajność, współpraca z pozostałymi elementami wyposażeniem),
  • przeprowadzamy analizę wykorzystywanych substratów oraz sposobu wykorzystania (wstępne przygotowanie, kompletowanie zestawów, podawanie),
  • przeprowadzamy rozruch biogazowni,
  • opracowujemy instrukcję prowadzenia procesu technologicznego: określamy parametry procesu (np. parametry substratów, temperatura, pH, parametry uzdatnionego biogazu), harmonogram czynności (podawania substratów, mieszania, wykonywania pomiarów),
  • organizujemy i przeprowadzamy szkolenie personelu prowadzącego proces,
  • przeprowadzamy okresowe oceny działania całej biogazowni,
  • w sytuacjach awaryjnych opracowujemy procedury naprawcze, wdrażamy je i doprowadzamy do wznowienia procesu.

Realizujemy również zadania technologicznego nadzoru inwestorskiego podczas budowy i wyposażania instalacji biogazowych.
Współpracujemy z jednostkami finansującymi realizację inwestycji w zakresie ich rozliczania i weryfikacji wykonywanych prac.

Comments are closed.