Wstępne analizy technologiczne

Analiza właściwości substratów pod katem ich przydatności do wykorzystania w biogazowi. Na bazie możliwości danej lokalizacji dobór optymalnego zestawu substratów. Szacowanie możliwych do osiągniecia efektów pracy biogazowni (ilość biogazu, energii elektrycznej i cieplnej). Określenie ilości i sposobu postępowania z pozostałościami z produkcji biogazu (resztą pofermentacyjną).

Comments are closed.