Odsiarczalniki ze złożem stałym (nasypowym)

Urządzenie ma umożliwić stosowanie stałego (sypkiego) sorbentu do redukcji siarkowodoru w biogazie. Jest ono dedykowane opracowanemu w naszej firmie sorbentowi Celawerex ® aczkolwiek dopuszcza się stosowanie innych sorbentów. Odsiarczalnik ma kształt sześcianu o wymiarach zależnych od potrzeb danej biogazowni. Wymiary wynikają z niezbędnej ilości sorbentu do skutecznego usunięcia siarkowodoru. Sorbent umieszcza się na wysuwanych półkach rozmieszczonych równomiernie wewnątrz urządzenia. Wymiana sorbentu (wyjmowanie półek) odbywa się po zdemontowaniu przedniej ściany odsiarczalnika. Konstrukcja urządzenia zapewnia szczelność między półkami z sorbentem a wewnętrzną ścianą obudowy. Urządzenia wykonane są ze stali kwasoodpornej.
Standardowe wyposażenie obejmuje:

  • punkt pomiaru zawartości siarkowodoru w biogazie wychodzącym z odsiarczalnika,
  • uszczelnione półki do aplikacji sorbentu,
  • punkt pomiaru nadciśnienia (pomiar umieszczony na wyjściu z urządzenia),
  • punkt usuwania skroplin (kondensatu).

Comments are closed.