Powietrzne reduktory siarkowodoru (PRS)

W komorze fermentacyjnej biogazowni w procesie powstawania biogazu, na etapie acidogenezy wytwarzane są lotne substancje zawierające między innymi związki siarki. Końcowym produktem tego etapu jest między innymi siarkowodór. W instalacjach biogazowych siarkowodór jest wysoce niepożądany ze względów technicznych. Mimo niewielkiej zawartości należy go usuwać, ponieważ jest on przyczyną wielu problemów przy eksploatacji instalacji. Obecność siarkowodoru w komorze fermentacyjnej hamuje przebieg procesu, zanieczyszcza oleje smarujące w silniku spalinowym modułu kogeneracyjnego (redukuje właściwości smarne oleju), odkłada się w wymienniku ciepła spalin w postaci stałych siarczków, powoduje korozję niskotemperaturową układu kogeneracyjnego (lub kotła) oraz instalacji i urządzeń biogazowni.
Jedna z najprostszych i najtańszych metod redukowania ilość siarkowodoru w powstającym biogazie jest metoda kontrolowanego dozowania powietrza do przestrzeni gazowej komór fermentacyjnych. Doświadczenie i informacje literaturowe ilość wtłaczanego powietrza określają tą na ok. 4-5% ilości wytwarzanego biogazu przy korelacji z początkową zawartością siarkowodoru.

Schemat działania Powietrznego Reduktora Siarkowodoru (PRS).

 

Automatyka biogazowni monitoruje ilość powstającego biogazu oraz ilość siarkowodoru który jest w nim zawarty. Na tej podstawie określa się ilość powietrza która powinna być wtłaczana do przestrzeni gazowej komór fermentacyjnych.

Urządzenia do powietrznej redukcji siarkowodoru wykonujemy wersjach odpowiadających potrzebom danej biogazowni. Parametry konkretnego urządzenia zależą od potrzeb danej instalacji (ilości powstającego biogazu). Możliwości regulacyjne samych urządzeń pozwalają zaś uściślić i dostosować parametry ich pracy w zależności od zawartości siarkowodoru w biogazie powstającym w danej instalacji.

Urządzenie PRS-40 w jednym z zastosowań w biogazowni rolniczej.

Podstawowe elementy i podzespoły oferowanych urządzeń:

  • beznapędowy system tłoczenia powietrza,
  • rotametr umożliwiający regulowanie wydajność tłoczenia,
  • elektrozawór odcinający,
  • ręczy zawór odcinający,
  • przyłącze instalacji powietrznej,
  • podstawa i system mocowanie ze stali gatunkowej.

Comments are closed.