Układy kogeneracyjne małych mocy (10 kW, 20 kW, 45 kW)

W trakcie prac przy projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji małych biogazowni dał się dotkliwie odczuć brak na rynku układów kogeneracyjnych o małych mocach. Specyfika małych instalacji określiła potrzeby jakim musi sprostać takie urządzenie. Na bazie posiadanej wiedzy oraz zdobytych doświadczeń eksploatacyjnych opracowano dokumentację i wdrożono produkcję układów kogeneracyjnych o mocach elektrycznych od 10 do 45 kW.

Są to układy zasilane jednopaliwowymi silnikami gazowymi z zapłonem iskrowym. Jako generatory energii elektrycznej wykorzystywane są klatkowe maszyny asynchroniczne. Odzysk powstającego w skojarzeniu z energią elektryczną ciepła zapewnia układ wymienników. Całość pracy układu jest nadzorowana i sterowana przez dedykowaną automatykę.

Cechy charakterystyczne układów kogeneracyjnych oferowanych przez naszą firmę:

  • niskie nakłady inwestycyjne,
  • niezawodna, prosta konstrukcja oparta o podzespoły łatwo dostępnych na rynku krajowym,
  • niskie koszty eksploatacji (możliwość wykonywania prac serwisowych przez użytkownika),
  • prosta i bezproblemowa obsługa bieżąca urządzeń,
  • konstrukcyjna możliwość dostosowania parametrów urządzeń do potrzeb użytkownika,

Układ kogeneracyjny UK-10B na miejscu montażu w małej biogazowni.

Układ kogeneracyjny UK-40 w kontenerze technicznym biogazowni rolniczej o mocy 40 kW.

Układ kogeneracyjny 45 kW (MTZ) w końcowej fazie montażu.

Comments are closed.