Projektowanie biogazowni

Oferujemy wykonanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych przepisami zezwoleń oraz umożliwiającej wybudowanie i uruchomienie biogazowni.

Zakres opracowania (rodzaje sporządzanych dokumentów) uzależniony jest od konkretnego przypadku, zależy m. innymi od wielkości biogazowni. Dokumentami sporządzanymi na poszczególnych etapach procesu inwestorskiego są:

  • wstępna dokumentacja zawierająca założenia techniczne i technologiczne przyszłej instalacji,

  • kata informacyjna przedsięwzięcia,

  • wniosek o ustalenie warunków zabudowy (jeżeli jest wymagany),

  • wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej (wniosek o przyłączenie źródła)

  • dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wniosek o wydanie zakresu raportu, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko),

  • kompletny projekt architektoniczno-budowlany stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (projekt architektoniczny, konstrukcyjny, instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, projekt technologiczny),

  • projekt budowlany - wykonawczy,

  • wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Dokumentacja jest wykonywana przy ścisłej współpracy z inwestorem. W oparciu o indywidualne ustalenia możliwe jest etapowanie wykonywania niezbędnej dokumentacji w zależności od aktualnej sytuacji.

W trakcie realizacji inwestycji inwestor może skorzystać z usługi nadzoru autorskiego ze strony architekta, konstruktora czy innych autorów projektu.

Możliwe jest też sprawowanie nadzoru nad realizacją części technologicznej projektu. Nadzór taki powinien być pełniony we wszystkich fazach realizacji inwestycji oraz na etapie uruchomienia biogazowni.

Comments are closed.