POMPOWE SYSTEMY ROZDZIELACZOWE

Istotnym elementem biogazowni jest układ którym możemy podawać ciekłe substraty lub produkty procesu. W biogazowniach „mokrych” przynajmniej cześć substratów można podawać do zbiorników za pomocą pomp. Oczywista jest również rola pomp przy usuwaniu, magazynowaniu i wykorzystaniu reszty pofermentacyjnej. Mimo zróżnicowania konkretnych rozwiązań w różnych biogazowniach opracowaliśmy uniwersalny układ który może spełniać wszystkie te zadania. Zastosowanie dwukierunkowej pompy oraz układu kolektorów z zasuwami pozwala dowolnie konfigurować programy służące do obsługi biogazowni. Oczywiście cały układ można łatwo zintegrować z automatyka biogazowni i maksymalizować korzyści wynikające z jego użytkowania.
W wyniku zastosowanego rozwiązania można zredukować ilość przewodów rurowych stosowanych w tradycyjnych rozwiązaniach.

Przykładowy schemat konkretnego rozwiązania prostego układu pompowego (K1, K2 - kolektory; Z1,..Z5 - zasuwy; L, P - kierunek obrotów pompy).

Początkowy etap montażu układu pompowego.

Montaż układu pompowego

Comments are closed.