Sorbent Celawerex

Sorbent siarkowodoru CELAWEREX jest produktem pochodzenia naturalnego. Minerały, zawierające duże ilości związków żelaza w postaci uwodnionej, poddane zostały skomplikowanym procesom technologicznym, dzięki którym powstał produkt końcowy - masa odsiarczająca wysokiej jakości. Wydajność sorbentu CELAWEREX, ma dominujący wpływ na skuteczność procesu odsiarczania biogazu. Struktura masy, dzięki zastosowaniu naturalnego modyfikatora spulchniającego jest porowata, umożliwiająca swobodną penetrację oczyszczanego gazu.

Produkt powstał w wyniku prac badawczo-rozwojowych prowadzonych podczas realizacji dofinansowanego z Funduszy Europejskich projektu RPOP.01.01.00-16-0070/16 („Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w spółce Ekoamret Sp. z o.o. w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych układów kogeneracyjnych małej mocy działających w oparciu o silnik spalinowy zasilany biogazem”).


Moduł badawczy do oznaczania parametrów efektywności procesu odsiarczania przy wykorzystaniu sorbentu Celawerex.

Dane techniczne

 • absorbent siarkowodoru (H2S) pochodzenia mineralnego
 • natychmiastowe pochłanianie siarkowodoru
 • gotowy do użycia
 • wyjątkowo wysokie właściwości sorpcyjne
 • przyjazny dla środowiska naturalnego
 • bezpieczny i łatwy w użyciu
 • niepalny, niewybuchowy
 • nieograniczony termin przydatności do użytku
 • odporny na zbrylanie
 • idealny do stosowania w instalacjach odsiarczających
 • odporny na działanie ruchów powietrza
 • zerowa desorpcja (oddawanie zaabsorbowanego medium)

Podstawowe dane fizykochemiczne

zawartość Fe+3 ok. 22% s.m.
Zawartość wody ok. 2,5 %
pH 9
Granulacja 0,1 - 1,0 mm
Opis ciało stale, gotowy do użycia

Comments are closed.