Usługi pomiary

Oferujemy państwu profesjonalne wykonywanie pomiarów różnych parametrów fizyko-chemicznych.

Dysponujemy wysokiej klasy sprzętem pomiarowym oraz dobrze wyszkoloną kadra pomiarowców.

W zakres naszych usług pomiarowych wchodzą

 • analiza spalin kotłowych,
 • pomiar temperatury,
 • pomiar zawartości wilgoci (drewno, beton, powietrze),
 • pomiar stężenie metanu,
 • określenie pH,
 • pomiar poziomu natężenia dźwięku,
 • analiza zawartości tlenu,
 • analiza składu i parametrów fizycznych biogazu.
 1. Analiza spalin

Świadczymy usługi analizy jakości spalin z kotłów gazowych, olejowych, itp. Badanie wykonujemy przy pomocy profesjonalnego analizatora spalin Ecom EN3, który umożliwia uzyskanie dokładnych pomiarów parametrów pracy kotła. Paliwa, które obsługuje analizator: olej opałowy, gaz GZ50 (E), gaz GZ41.5 (Lw), gaz GZ35 (Ls), gaz ziemny, gaz koksowniczy, gaz miejski, gaz płynny. Pomiar umożliwia dokonanie regulacji i ustawienia optymalnych parametrów spalania, co przekłada się na dłuższą żywotność i ekonomiczną pracę kotła.

Analizator spalin Ecom EN3

Dane techniczne urządzenia pomiarowego:

Aplikacja
 • systemy monitoringu emisji
 • regulacja parametrów pracy i konserwacji kotłów, palników, komór spalania, silników i pieców,
 • przemysłowe kotły użytkowe i energetyczne,
 • stacjonarne silniki ze spalaniem wewnętrznym,
Liczba gazów cztery
Medium gazy spalinowe
Medium/zakres
 • tlen / 0 … 21%
 • ciśnienie/ciąg / -100 ... 100 hPa
 • dwutlenek azotu / 0 ... 1000 ppm
 • tlenek azotu i tlenki azotu / 0 ... 4000 ppm
 • tlenek węgla / 0 ... 8000 ppm
Wielkość mierzona
 • ciąg kominowy
 • stężenie gazów
 • temperatura
 • ciśnienie
 1. Pomiary temperatury

Oferujemy państwu pomiar temperatury w sposób bezdotykowy pirometrem
AX – 7531. Pirometry bezdotykowe pozwalają na pomiar temperatury powierzchni przedmiotów, miejsc niedostępnych bądź niebezpiecznych oraz kontrolę urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których nie jesteśmy w stanie zmierzyć w sposób tradycyjny (dotykowy). Są to np. powierzchnie pod napięciem, poruszające się elementy maszyn lub przedmioty trudno dostępne.

Pirometr AX – 7531 firmy AXIOMET

Dane techniczne urządzenia pomiarowego:

Zakres pomiaru temperatury mierzonej bezdotykowo -50...800oC
Rozdzielczość optyczna 20:1
Wartość emisyjności 0,1…1
Rozdzielczość emisyjności 0,01
Dokładność bezdotykowego pomiaru temperatury ±(1.0%+1.0oC)
Rozdzielczość pomiaru temperatury mierzonej bezdotykowo 0,1oC
Czas reakcji <0,15s
Pomiar temperatury bezdotykowy (IR)
Jednostka pomiaru oC, oF
 1. Pomiary wilgoci

W naszej ofercie posiadamy usługę pomiaru wilgoci przy pomocy urządzenia
WIM-90. Dzięki wyposażeniu go w odpowiednie elektrody przyrząd pozwala na badanie wilgotności podłoża betonowego, powietrza oraz drewna. Wykorzystywany jest w przemyśle drzewnym, w budownictwie, przy pracach wykończeniowych itp.
Dla każdego medium zastosowano inną metodę pomiarową.

 • Pomiar podłoża – Oparty jest na pomiarze rezystancji i spełnia wymagania brytyjskiej normy BS.5352;1983. Badanie wykonuje się poprzez wywiercenie dwóch otworów, a następnie umieszczenie w nich elektrod.
 • Pomiar powietrza – Realizowany jest za pomocą sensora chemicznego (związki celulozy). Możliwy jest orientacyjny pomiar w pomieszczeniach magazynowych, halach produkcyjnych itp.
 • Pomiar drewna – Podczas mierzenia wilgotności drewna wykorzystuje się charakterystyki wilgotnościomierza drewna WRD – 100.

Wilgotnościomierz firmy Tanel model WIM-90

Dane techniczne urządzenia pomiarowego:

  Wilgotność drewna Wilgotność betonu Wilgotność powietrza
Zakres pomiarowy 6 % - 100 % wilg. bezwzgl. 1 % - 15 % wilg. bezwzgl. 30 % - 90 % RH
Czas odpowiedzi T90 kilka sekund 2 - 3 godziny
Dokładność ±2 % (w zakr. 6 - 28%)
±2 % + 10 % wart. mierzonej (powyżej 28%)
ok. 20 % wart. mierzonej 3 % - 4 %
Rozdzielczość 0.1 %
Zakres temp. drewna 0°C - 50°C
Liczba gatunków 11
 1. Pomiary stężenia metanu

Zajmujemy się pomiarami poziomu metanu w powietrzu wykorzystując metanomierz MTS-3. Metanomierz sygnalizacyjny MTS-3 jest przyrządem elektronicznym służącym do ciągłego pomiaru i wskazywania stężenia metanu w powietrzu oraz alarmowania w przypadku przekroczenia nastawionych wartości stężenia. Został skonstruowany z wykorzystaniem katalitycznej głowicy pomiarowej typu EKP firmy Sensor Gas, oraz czujnika podczerwieni IR typu MIPEX firmy Optosense.

Metanomierz MTS – 3 firmy Carbo-toka

Dane techniczne urządzenia pomiarowego:

Typ sensora katalityczny, Optyczny IR
Zakres pomiarowy 0-5% CH4, 5-100% CH4
0-4% H2, 4-100% H2
Temperatura pracy -20°C do +40°C
Sygnalizacja alarmu akustyczno – optyczna, dodatkowo alarm wibracyjny
Stopień ochrony IP 67
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej I M1 Ex ia I Ma
II 2 G Ex ia II B T4 Gb
Certyfikat OBAC13ATEX0191X

 

 1. Pomiary pH

Wykonujemy pomiary pH, stosując przyrząd firmy Elmetron model CP411. Przyrząd umożliwia pomiar stężenia (aktywności) jonów wodorowych wyrażonego w jednostkach pH, napięcia w mV oraz temperatury w oC. W zależności od zastosowanej elektrody pH-metr możemy wykorzystać do pomiarów czystych wód, ścieków, gleby, mleka, mięs lub serów. Urządzenie stosuje się w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, energetycznym, stacjach uzdatniania wody, laboratoriach chemicznych, rolnictwie, oczyszczalniach ścieków, pracowniach naukowych, itp.

pH-metr Elmetron CP411

Dane techniczne urządzenia pomiarowego:

 

Funkcja pH Redox / mV Temperatura
Zakres 0,00 ÷ 14,00 pH ± 1999 mV -50,0 ÷ 199,9 °C
Rozdzielczość 0,01 pH 1 mV 0,1 °C
Dokładność (±1 cyfra) ±0,01 pH* ±1 mV* ±0,1 °C**
Kompensacja temperatury -5 ÷ 110 °C - -
Impedancja wejściowa >1012Ω >1012Ω -

* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu
i czujnika temperatury. W zakresie 0÷100 oC dopuszczalny błąd stosowanego czujnika z rezystorem Pt-1000B ± 0,8 oC, z rezystorem Pt-1000A ± 0,35 oC.

 

 

 1. Pomiary poziomu natężenia dźwięku

Do pomiarów poziomu natężenia dźwięku wykorzystujemy urządzenie firmy Laserliner SoundTest-Master. Przyrząd używany jest do pomiaru poziomu dźwięku z filtrami korekcji częstotliwości w oparciu o krzywe standardowe dB A i dB C i posiada dwa współczynniki korekcyjne czasu. Rejestracja dźwięku zachodzi w sposób zbliżony do ludzkiego ucha, która opiera się na określonych krzywych akustycznych. Mikrofon wychwytuje nadchodzące fale dźwiękowe i przekształca je na sygnały elektryczne. W celu zapewnienia słuchowej kompensacji pomiarów urządzenie jest wyposażone w filtry korekcyjne. A (dBA) oraz C (dBC). Filtr A naśladuje właściwą dla ludzkiego słuchu reakcję częstotliwości służąc do pomiarów hałasów przemysłowych oraz środowiska, natomiast korekcja C stosowana jest w pomiarach przemysłowych.
 

 
Dane techniczne urządzenia pomiarowego:

Funkcje pomiarowe poziom hałasu
Specyfikacja miernika natężenia dźwięku rejestrator danych
Dokładność pomiaru dB(A) oraz dB(C) ±1,5 dB
Zakres pomiarowy poziomu hałasu db (A) 30…130 dB
Zakres dynamiczny 50 dB
Zakres pomiarowy poziomu hałasu db (C) 35…130dB
Zakres częstotliwości 31,5…8000 Hz
Kalibracja fabryczna
Wyjścia sygnałowe do rejestracji ciągłej 0.70 Vrms na wyjściu AC (z mikrofonu)
10 mV/dB na wyjściu DC
Interwał pomiarowy Fast: 125ms, Slow: 1s
Mikrofon mikrofon Electret
Temperatura pracy 0…40 oC (10…80% wilgotność bezwzględna)

 

 1. Analiza zawartości tlenu

Świadczymy usługę pomiaru poziomu tlenu przy użyciu analizatora zawartości tlenu typ AZT-10. Analizator przeznaczony jest do pomiaru zawartości tlenu w spalinach kotłów na biomasę, węgiel, miał węglowy, pelety lub spalarni odpadów. Odczyt odbywa się przy pomocy sondy lambda, przetwornika sondy lambda oraz wyświetlacza cyfrowego obrazującego zawartość procentową tlenu. Pomiary mogą ujawnić np. niewłaściwy proces spalania mieszanki.

 
Analizator zawartości tlenu AZT-10

Dane techniczne urządzenia pomiarowego:

Dane techniczne analizatora AZT-10
Dokładność 1% (+ błąd ostatniej cyfry)
Zakres pomiarowy 0÷20,9%
Wyjścia analogowe regulatora 4÷20mA (obciążenie <500Ω)
0÷10VDC (obciążenie >5kΩ)
Zakres temperatury pracy -5÷55oC
Stopień ochrony IP54
Dane techniczne sondy lambda
Maksymalna temperatura pracy 930 oC
Króciec montażowy sondy M18x1,5
Króciec montażowy osłony sondy G1/2
Długość przewodu przedłużającego 5m

 

 1. Analizator biogazu

Wykonujemy analizy biogazu za pomocą przenośnego urządzenia DP-28 firmy Nanosens. Jest to nowoczesny analizator pozwalający kontrolować skład i parametry fizyczne biogazu powstającego w wyniku fermentacji metanowej. Urządzenie sprawdza się szczególnie w biogazowniach gdzie występuje duża liczba punktów pomiarowych oraz mobilnych laboratoriach. Dodatkowo możliwy jest pomiar wilgotności oraz temperatury.

Analizator Nanosens DP-28

Dane techniczne urządzenia pomiarowego:

Obudowa Klasa szczelności IP65/DIN EN 60529
Klasa II 3G EExin IIB T4
Warunki pracy wilgotność: 5% – 95% RH
temperatura: -10°C – + 50°C
ciśnienie: 800 mbar – 1150 mbar
Pompka Przepływ 0.3l/min dla
-100mbar/100 mbar
Maksymalne ciśnienie pracy
-600 mbar/400 mbar
Minimalny czas analizy gazu 30 sekund
Czas przygotowania do pracy 5 minut
Wizualizacja wyników Wyświetlacz 5” LCD graficzny z podświetlaniem
Równoczesna prezentacja wszystkich wyników

Badanie kamerą termowizyjną.
Jako firma o profilu wielobranżowym oferujemy kompleksowe badanie kamerą termowizyjną mieszkań, budynków i lokali, również urządzeń i instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania. Zajmujemy się również wszelkiego rodzaju inspekcjami wymagającymi szybkiej diagnozy termowizyjnej dołączając profesjonalny raport po badaniu. Polecamy skorzystać z takiej usługi szczególnie przed planowanym remontem, ociepleniem, termomodernizacją, a także zakupem domu bądź mieszkania. Wykonując usługę korzystamy z profesjonalnej kamery termowizyjnej marki Flir model E6xt.

Podczas wykonywania badania jesteśmy w stanie wykryć:

 • sposób rozkładu temperatur przegród budowlanych;
 • konstrukcyjne wady budynków;
 • nieprawidłowe wykonane prace budowlane;
 • mostki cieplne (termiczne);
 • miejsca zawilgocone narażone na powstawanie pleśni;
 • wadliwie wykonany montaż okien/drzwi;
 • wszelkie nieszczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania;
 • usterki silników oraz maszyn przemysłowych;
 • lokalizację instalacji ogrzewania podłogowego i innych niewidocznych instalacji i konstrukcji;

Kamera termowizyjna FLIR E6xt

Dane techniczne urządzenia pomiarowego:

Pole widzenia

45o x 34o

Rozdzielczość wyświetlacza

320 x 240 px

Współczynnik emisyjności

0.1-1

Zakres pomiarowy temperatury

-20 do 550 oC

Dokładność podstawowa (+/-)

2% lub 2oC

Czułość termiczna

60mK

Ostrość

stałe zogniskowanie

Stopień ochrony

IP54

Rozdzielczość czujnika

240 x 180 px

Czas pracy

do 4 godzin

 

Comments are closed.